• img

TARIFES

b_abonament_anyal
b_abonament_prtit_us
b_abonament_us_puntual
llegenda_grey

Preu sense abonament al SNTV*

llegenda_green

Preu amb abonament al SNTV*

*SNTV: Servei Nacional de transports de Viat

• Abonament Anyal

PREUS SENSE IGI / TAXES NOT INCLUDED

Sense Fiança

No Deposit

0,00 

Preu de l’abonament de petit ús

Short subscription fee

Sense abonament al SNTV*

76,50 

Amb abonament al SNTV*

68,50 

Primers 15 min.

First 15 min. period

0,00 

0,00 

Segons 15 min.

First 15 min. period

0,45 

0,45 

Segons 30 min.

Second 30 min. period

0,60 

0,60 

Tercers 30 min.

Third 30 min. period

0,80 

0,80 

Quarts 30 min.

Fourth 30 min. period

1,00 

1,00 

Més de dues hores

Over two hours

5,00 

5,00 

• Abonament de Petit Ús

25 usos / 25 travels

PREUS SENSE IGI / TAXES NOT INCLUDED

Fiança

Deposit

0,00 

Preu de l’abonament de petit ús

Short subscription fee

Sense abonament al SNTV* 

30 € 

Amb abonament al SNTV*

27 

Primers 30 min.

First 30 min. period

0,00 € 

0,00 

Segons 30 min.

Second 30 min. period

1,00 € 

1,00 

Tercers 30 min.

Third 30 min. period

1,20 € 

1,20 

Quarts 30 min.

Fourth 30 min. period

1,40 € 

1,40 

Més de dues hores

Over two hours

5,00 € 

5,00 

• Abonament d'Ús Puntual

PREUS SENSE IGI / TAXES NOT INCLUDED

Fiança

Deposit

150 

Primers 30 min.

First 30 min. period

3,00 

Segons 30 min.

Second 30 min. period

4,00 

Tercers 30 min.

Third 30 min. period

5,00 

Quarts 30 min.

Fourth 30 min. period

6,00 

Més de dues hores

Over two hours

10,00 

COL·LABORADOR